Tuesday, April 21, 2009

第五十二屆體育節野外定向接力賽(19/4/2009, 西貢灣仔) 分棒成績

第五十二屆體育節野外定向接力賽(19/4/2009, 西貢灣仔) 分棒成績

LEG 1

LEG 2

LEG 3

Monday, April 20, 2009

第五十二屆體育節野外定向接力賽(19/4/2009, 西貢灣仔) 成績統計

MIX:
ENTERED 51
STARTED 35 DNS 16
FINISHED 33 DISQ 2

- 42 1
-107 1
(百米 2)

TEAM FINISHED 9

team fastest : NEW ALLIANCE (TEAM 26) 2:04:42
leg 1 : LEUNG CHI HANG (OS) (TEAM 18) 44:21
leg 2 : LEE YU MING (NEW ALLIANCE) (TEAM 26) 39:33
leg 3 : CHUNG CHI MING (NEW ALLIANCE) (TEAM 26) 39:23
MA :
ENTERED 87
STARTED 78 DNS 9
FINISHED 49 DISQ 29

-100m 1
- 31 1
- 33 2
- 48 1
- 74 2
- 76 3
- 91 2
- 97 1
-105 1
-107 1
-108 1
-120 1
-123 1
-128 1
-132 1
-143 1
-144 1
-145 1
-150 1
-156 1
(NON-百米 9)
(換圖點(33) 2)
(百米 15)
(百米越欄 1)

TEAM FINISHED 8

team fastest : YAOC 3L (TEAM 58) 2:14:04
leg 1 : HUNG FAN TAI (SUNNY TAYSON RICKY) (TEAM 34) 39:11
leg 2 : LAM CHIU KWAI (3M) (TEAM 38) 39:41
leg 3 : CHIU YAU CHUNG (ANAKIN SKYWALKER) (TEAM 39) 38:55
MB :
ENTERED 117
STARTED 90 DNS 27
FINISHED 51 DISQ 39

- 33 1
- 48 1
- 49 1
- 52 2
- 83 3
- 87 1
- 91 1
- 92 1
- 93 1
-105 2
-107 3
-109 2
-113 1
-118 1
-127 1
-128 1
-130 1
-136 1
-139 1
-146 3
-153 1
-155 4
(NON-百米 14)
(換圖點(33) 1)
(百米 23)

TEAM FINISHED 6

team fastest : PATRICK NG (TEAM 101) 1:18:03
leg 1 : NG KING LEUNG (WE CAN FLY) (TEAM 104) 24:47
leg 2 : KEUNG WAH TUNG (SOC) (TEAM 103) 24:52
leg 3 : TSE HIN LONG (PATRICK NG) (TEAM 101) 22:38WA :
ENTERED 42
STARTED 30 DNS 12
FINISHED 24 DISQ 6

100m 1
- 37 2
- 49 1
- 92 1
-155 1
(NON-百米 1)
(尾點(37) 2)
(百米 2)
(百米越欄 1)

TEAM FINISHED 5

team fastest : WWJD (TEAM 68) 2:02:04
leg 1 : CHAN HAU WAH BRENDA (WWJD) (TEAM 68) 38:49
leg 2 : POON SING NGA SONIA (WWJD) (TEAM 68) 37:31
leg 3 : CHAN SAU MEI ALICE (YAOC CHEER :)) (TEAM 73) 41:47WB :
ENTERED 48
STARTED 42 DNS 6
FINISHED 30 DISQ 12

- 33 1
- 37 4
- 83 1
- 97 1
-103 1
-155 2
-126 1
-166 1
(NON-百米 5)
(換圖點(33) 1)
(尾點(37) 4)
(百米 2)

TEAM FINISHED 6

team fastest : MARSIAN (TEAM 142) 1:08:55
leg 1 : LUK KA YUI (MARSIAN) (TEAM 142) 23:25
leg 2 : YUG WING YIN (FYC) (TEAM 143) 24:59
leg 3 : LEUNG HIU YAU AURORA (MARSIAN) (TEAM 142) 19:15CATI :
ENTERED 75
STARTED 51 DNS 24
FINISHED 30 DISQ 21

- 33 1
- 37 2
- 83 3
- 90 1
- 96 1
-103 1
-107 2
-113 1
-128 3
-155 1
-163 2
-166 3
(NON-百米 12)
(換圖點(33) 1)
(尾點(37) 2)
(百米 6)

TEAM FINISHED 3

team fastest : CHMS (TEAM 170) 1:46:36
leg 1 : MO HOI YAN (MKM2B) (TEAM 171) 32:38
leg 2 : WONG CHI YIN (SOPHOMORES) (TEAM 165) 18:21
leg 3 : LAU HON FUNG (CCCMKC4) (TEAM 178) 24:06


OVERALL DISQ:
NON-百米 41
換圖點(33) 5
尾點(37) 8
百米 50
百米越欄 2

第五十二屆體育節野外定向接力賽(19/4/2009, 西貢灣仔) 分段時間公佈

Orienteering Relay Event
Split times

註:
請注意以下分段時間只供參考~
原因如下~
一.此乃共同控制點之間的分段時間~
由於是次接力賽variation極多~基本上除了較低組別的第三棒有較多相同的variation外~其他variation都不多於兩人使用~故此不公佈所有分段時間~
二.由於電腦系統在當日發生故障~導至各賽員的第一段時間均有些許差別~在此致歉~
三.因為大部分組別第三棒都有一段較長的賽程~故此有部份難以作出比較~

以下是共同控制點編號~
請大家留意~
MIX: 31-131-137-134- 33- 74- 42- 74- 74- 37-finish
MA: 144-140-157-130- 33- 74- 48- 74- 74- 37-finish
MB: 146-127- 33- 92- 48- 92- 48-118- 37-finish
WA: 158-141-127- 33- 92- 42- 92- 42- 37-finish
WB: 163-124- 33- 42- 97- 37-finish
CATI: 163-124- 33- 42- 96- 37-finish

控制點編號33後是百米賽段!!

另外~
有不少打錯點的賽員~
因為打錯的不是共同控制點~
固此在這裡仍然有排名~
請注意~

歡迎大家轉載~

再次請大家注意這只供參考!!!


賽事成績處理
萬智健


http://www.filesend.net/download.php?f=022ea841703055e1e72d235611f95f9e